how to build your own site

แซกีเสริมดวง


ต่ออายุ พลิกชะตาจากหน้ามือเป็นหลังมือด้วยการทำแซกีเต่ามังกร

แซกีที่เนอร์วาน่า

ฮวงจุ้ย แปลว่าสภาวะแวดล้อม โดยอาศัยพลังงานไหลเวียนของโลก รวมถึงทิศทางของดวงดาว คนจีนเชื่อว่าพลังงานธรรมชาติช่วยส่งเสริมวาสนาบารมีได้ เพราะมนุษย์เกิดจากดิน และถูกกำหนดชะตาชีวิตโดยฟ้า ดังนั้น เมื่อมีปัญหาที่แก้ไม่ได้ ก็ต้องอาศัยพลังงานฟ้าดินช่วย ถ้าฮวงจุ้ยร้านค้าดี ค้าขายก็รุ่งเรือง

ส่วนฮวงจุ้ยของชะตาชีวิตมนุษย์ คนจีนเชื่อว่าเสริมได้ด้วยการทำแซกี ตามศาสตร์จีนโบราณ แซกีก็เปรียบเสมือนการปูรากฐานชีวิต เพราะไม่มีใครเกิดมาพร้อมดวงชะตาที่สมบูรณ์แบบแต่เราสามารถขอพลังงานจากฟ้าดินได้ การทำแซกี คือ การดึงดูดพลังงานดิน น้ำ ลม ฟ้า มาช่วยเสริมโชคลาภ ขจัดทุกข์ภัย รากฐานชีวิตแข็งแรง

Mobirise
Mobirise
Mobirise